Khe­dira skift er til Ju­ven­tus

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FORZA JUVE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Den ty ske ver­dens­me­ster Sa­mi Khe­dira skift er på en fri trans­fer fra Re­al Madrid til Ju­ven­tus. Det skri­ver de ita­li­en­ske me­stre på de­res hjem­mesi­de.

Sa­mi Khe­dira er 28 år og star­te­de sin se­ni­or- kar­ri­e­re i VfB Stutt­g­art, som han blev tysk me­ster med i 2007. Den de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­ler skif­te­de i 2010 til Re­al Madrid, som han bå­de har vun­det det span­ske mester­skab og Cham­pions Le­ague med.

Sa­mi Khe­dira er søn af en tu­ne­sisk far og en tysk mor. Han var med til at vin­de VM med Tys­kland i Bra­si­li­en sid­ste år.

Fi­re år i Tor­i­no

Ju­ven­tus’ træ­ner, Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri, glæ­der sig iføl­ge klub­bens hjem­mesi­de til at få en spil­ler, der kan for­stær­ke en i for­vej­en me­get stærk midt­ba­ne.

Ju­ven­tus vandt i den for­gang­ne sæ­son for­u­den det ita­li­en­ske mester­skab og­så den ita­li­en­ske po­kal­tur­ne­ring, li­ge­som ’ Den Gam­le Da­me’ og­så nå­e­de Cham­pions Le­ague- fi na­len, hvor hol­det dog blev slå­et af de span­ske me­stre, FC Bar­ce­lo­na.

Sa­mi Khe­diras kon­trakt med Ju­ven­tus er fi re- årig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.