1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

USA vend­te 1- 3 til 4- 3 mod Hol­land i den sid­ste test­kamp, og det er gan­ske ty de­ligt, at Jür­gen Kl­in­s­manns trop­per ik­ke træ­ner de­fen­siv or­ga­ni­sa­tion i ven­skabs­kam­pe­ne. Det er fuld fart fremad, og det bli­ver det med al sand­syn­lig­hed og­så mod Tys­kland. Ty­sker­ne mang­ler vig­ti­ge, de­fen­si­ve brik­ker som Ma­nu­el Neu­er og Mats Hum­mels og har ik­ke just for va­ne at spil­le gen­nem­kon­cen­tre­ret i ven­skabs­kam­pe­ne på eget græs, hvil­ket fi re Cle­an She­ets i de sid­ste 16 kam­pe og­så ty de­ligt vi­ser. Gå eft er scor­in­ger fra beg­ge hold.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.