2,25

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er svært at se, hvor­for Bra­si­li­en skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter i det­te op­gør. Nok vandt de al­le tre kam­pe i grup­pe­spil­let, men de var bag­ud mod bå­de Ni­ge­ria og Un­garn og kun­ne snildt ha­ve smidt po­int un­der­vejs. Uru­gu­ay var i en klart svæ­re­re ind­le­den­de pul­je, hvor man godt nok skuff ede imod Me­xi­co, men le­ve­re­de fi nt i de to sid­ste kam­pe. Ved de sy­da­me­ri­kan­ske mester­ska­ber mød­tes de to hold to gan­ge, uden at Bra­si­li­en score­de, og i en 1/ 8- fi - na­le, hvor fryg­ten for at fejle sti­ger, skal Uru­gu­ay ga­ve en gan­ske fi n chan­ce for mindst for­læn­get spil­le­tid.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.