2,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Valladolid og Las Palmas kæm­per om en bil­let til op­ryk­nings­fi na­len i den næst­bed­ste ræk­ke, og tra­di­tio­ner­ne fo­re­skri­ver, at det bli­ver et må­l­fat­tigt før­ste af to op­gør. Si­den in­tro­duk­tio­nen med se­mi­fi na­le­op­gør i 2011 er samt­li­ge ot­te før­ste se­mi­fi na­le­op­gør endt med mak­si­malt to mål, hvoraf fem af op­gø­re­ne mak­si­malt har haft et en­kelt mål i sig un­der­vejs. Las Palmas står i se­mi­fi na­ler­ne for tred­je år i træk og bør ik­ke væ­re util­fred­se med 0- 0, mens Valladolid helst ik­ke skal ha­ve et ude­ba­ne­mål mod sig. Det me­ste ta­ler for få mål.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.