Flygt­nin­ge- fa­ta­mor­ga­na

BT - - DEBAT -

Som ven­tet har valg­kam­pen ud­vik­let sig til et po­li­tisk hund­eslags­mål om, hvor surt man kan gø­re li­vet for fl ygt­nin­ge, der kom­mer til smør­hul­let Dan­mark. Af frygt for at mi­ste væl­ge­re er Thor­ning og Løk­ke op­ta­get af at for­kla­re be­folk­nin­gen, hvor­dan man bedst und­går at hjæl­pe men­ne­sker i nød. Tal fy­ger gen­nem luft en, oft e byg­get på fal­ske fo­re­stil­lin­ger – fa­ta­mor­ga­na­er – om de fak­ti­ske for­hold.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.