Mul­ti­kul­tur er pro­ble­ma­tisk

BT - - DEBAT -

De­le af den kul­tur, som ind­van­dre­re fra fat­ti­ge lan­de brin­ger med sig, er ik­ke no­gen be­ri­gel­se, den er fak­tisk helt uhen­sigts­mæs­sig. Der er vit­ter­ligt nog­le kul­tu­rer el­ler ele­men­ter af kul­tu­rer, der er me­re hen­sigts­mæs­si­ge el­ler sim­pelt­hen bed­re end an­dre. (...) Jo stør­re ind­van­drin­gen er, de­sto me­re uhånd­ter­ligt bli­ver pro­ble­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.