Da­gens me­nings­må­ling

BT - - NYHEDER -

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

Lars Løk­ke Ras­mus­sen be­søg­te Volls­mo­se da­gen ef­ter uro­lig­he­der mel­lem en grup­pe un­ge og po­li­ti­et, hvor der blev ka­stet mo­lo­tov co­ck­tails. Her for­tæl­ler Ah­mad Sous­si, der bor li­ge ved Bø­ge­tor­vet, om fø­lel­sen af at bli­ve rendt over en­de af po­li­ti­et. Han fø­ler sig som et dyr, når der er så me­get po­li­ti, der ’ kig­ger mær­ke­ligt’ på ham. Fo­to: As­b­jørn Sand

Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter er det væg­te­de gen­nem­snit af fle­re in­sti­tut­ters må­lin­ger. Læs me­re om me­nings­må­lin­gen: www. po­li­ti­ko. dk/ ba­ro­me­te­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.