60 da­ge for at slå Ma­s­cha Vang

BT - - NYHEDER - Ma­s­cha Vang for­an by­ret­ten i fjor. Ar­kiv­fo­to: Kasper Pals­nov Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

VOLDSDOM

En 35- årig mand blev i går idømt 60 da­ges ube­tin­get fængsel for at ha­ve slå­et blog­ge­ren Ma­s­cha Vang og den tid­li­ge­re fo­to­mo­del Kira Eg­gers på nat­klub­ben Sun­day i Kø­ben­havn sid­ste år.

Den 35- åri­ge mand blev al­le­re­de sid­ste år i maj dømt skyl­dig i sa­gen af by­ret­ten i Kø­ben­havn, hvor han blev idømt 30 da­ges be­tin­get fængsel. Den dom valg­te han at an­ke, da han men­te, der var ta­le om nød­vær­ge.

Det var lands­rets­dom­mer­ne dog langt­fra eni­ge i, og de veks­le­de i ste­det hans by­rets­dom til en mar­kant skær­pet lands­rets­dom.

Lands­rets­dom­mer­ne fastslog, at der ik­ke hav­de væ­ret no­gen ri­me­lig be­grun­del­se for, at den 35- åri­ge mand skul­le slå Ma­s­cha Vang én gang og si­den og­så Kira Eg­gers to gan­ge.

En vi­deo fra episo­den på nat­klub­ben, hvor den 35- åri­ge mand op­holdt sig med blandt an­det den pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­ler Ni­cki Bil­le, be­styr­ke­de dem i de­res vur­de­ring. Den 35- åri­ge mand hav­de ik­ke lyst til at kom­men­te­re dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.