Går ef­ter kæm­pe er­stat­ning

BT - - NYHEDER -

Ef­ter­spil­let på OW Bun­ker- sa­gen er langt­fra slut, og nu skri­ves næ­ste ka­pi­tel. Fore­nin­gen OW Bun­ker- In­ve­stor vil for­ment­lig kom­me med mas­si­ve er­stat­nings­krav mod bå­de men­ne­sker og sel­ska­ber, der var in­vol­ve­ret i, at OW Bun­ker blev solgt på bør­sen og krak­ke­de kun ot­te må­ne­der se­ne­re. Ak­tio­næ­rer­ne kan kræ­ve er­stat­ning fra bå­de sel­ska­bets di­rek­tion og be­sty­rel­se, ka­pi­tal­fon­den Altor og Car­ne­gie og Mor­gan Stan­ley, kon­klu­de­rer en juri­disk ud­ta­lel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.