Yousee op­trap­per tv- kri­gen

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske tv- krig op­trap­pes nu, hvor det TDC- eje­de ka­bel- tv- sel­skab YouSee gi­ver al­le kun­der med stør­re tv- pak­ker gra­tis ad­gang til en ræk­ke ek­stra­funk­tio­ner som tv- ar­kiv, net- tv og Start For­fra, selv om de hver­ken har købt en sær­lig boks hos sel­ska­bet el­ler har in­ter­net­for­bin­del­se via ka­bel- tv- stik­ket.

Tre ru­mæn­ske pen­ge­sk­ab­sty­ve skar på un­der ét år 164 pen­ge­ska­be op. Her må selv Egon Ol­sen ka­ste hånd­klæ­det.

Pres­se­fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.