Ol­sen- Ban­dens over­mænd dømt

BT - - NYHEDER -

RETS­SAG

End ik­ke Ol­sen- Ban­den vil­le ha­ve kun­net føl­ge med i det tem­po, som tre pen­ge­sk­ab­sty ve lag­de for da­gen, da de i en pe­ri­o­de fra sen­som­me­ren 2013 til marts 2014 plyn­dre­de virk­som­he­der i he­le Dan­mark.

Ved Ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster er de tre pen­ge­sk­ab­sty­ve i går ble­vet idømt tre, fi re og fem års fængsel for at ha­ve skå­ret pen­ge­ska­be op ved 164 ind­brud i virk­som­he­der. Det gør sa­gen til dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste af sin art.

Ger­nings­mæn­de­ne er ru­mæn­ske stats­bor­ge­re i al­de­ren 24- 28 år, som blev dømt for at ha­ve plyn­dret virk­som­he­der i bl. a. Rød­by, Søl­le­sted, Saks­kø­bing, Ny­sted, Ny­kø­bing F., Vor­ding­borg, Røn- ne­de, Ste­ge, Ka­ri­se, Has­lev, Kø­ge, Her­føl­ge, Karl­slun­de, Gre­ve, Al­bert­slund, Ka­strup, Ring­s­ted, Sorø, Hol­bæk, Slan­gerup, Mør­køv, Is­høj, Hil­le­rød, Fre­de­riks­sund, Fre­de­riks­værk, Ski­b­by, Ny­kø­bing Sjæl­land, Ni­vå, Kvist­gård, Hels­in­ge, Hels­in­gør, Ot­terup, Rud­kø­bing, Søn­der­sø, Ikast, Kjel­lerup, Løk­ken og Bran­de.

De tre rø­ve­re har si­den da sid­det va­re­tægts­fængs­let og er fort­sat fængs­le­de . De tre døm­te blev og­så dømt til ud­vis­ning for be­stan­dig eft er de­res fængsels­straff e. To har an­ket og en har ud­bedt sig be­tænk­nings­tid. baa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.