Ny Bu­si­ness- re­dak­tør

BT - - NYHEDER -

Nyhedschef på Bu­si­ness Pe­ter Suppli Benson er ud­nævnt til erhvervsredaktør. Han er 48 år, ud­dan­net jour­na­list fra 1995 og har væ­ret på Ritzau, Øko­no­misk Uge­brev, Po­li­ti­ken og for­lags­chef for JP/ Po­li­ti­kens For­lag, in­den han i 2008 kom til Ber­ling­s­kes Bu­si­ness- re­dak­tion. Erhvervsredaktør Linda Overgaard fra­træ­der eft er eget øn­ske i juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.