’’

BT - - NYHEDER -

Chri­ster Fux­borg, po­li­tiets tals­mand i Vä­stra Göta­land ud for at le­de ef­ter de­res dat­ter, fandt de hen­des knal­lert, som hun skul­le kø­re hjem på, ved hen­des ar­bejds­plads. Nøg­ler­ne sad sta­dig i tæn­din­gen.

Der var og­så en po­se af pi­gens ting, men hen­des styrt­hjelm mang­le­de.

I man­dags fandt po­li­ti­et i en nær­lig­gen­de stald en mo­tor­cy­kel­hand­ske, som Lisa Holms far me­ner, til­hø­re hans dat­ter.

» Det er en ty­pe hand­ske, man bru­ger, når man kø­rer mo­tor­cy­kel el­ler knal­lert. Vi tror, den til­hø­rer Lisa. Hen­des far har gen­kendt den som væ­ren­de hen­des, men vi skal nu fin­de ud af, hvor­dan den er endt der, « si­ger Chri­ster Fux­borg til Af­ton­bla­det, men han un­der­stre­ger, at der først skal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.