’’

BT - - NYHEDER - Mor­ten Øster­gaard

Jeg har haft en me­get tryg og på man­ge må­der pri­vil­e­ge­ret barn­dom

Det fi k nog­le ru­mæn­ske bør­ne­hjems­børn glæ­de af, da Mor­ten Øster­gaard i sin egen­skab af elev­rå­ds­for­mand på Jel­le­bak­ke­sko­len ar­ran­ge­re­de en ind­sam­ling af le­ge­tøj og be­klæd­ning i kvar­te­ret. Tin­ge­ne skul­le Red Bar­net sen­de til Ru­mæ­ni­en, hvor bør­ne­hjems­børn led un­der Ni­co­lae Ceaușescus sty­re.

» Jeg har haft en me­get tryg og på man­ge må­der pri­vil­e­ge­ret barn­dom, og der­for var det vig­tigt for mig, at vi med ind­sam­lin­gen kun­ne hjæl­pe nog­le børn, som hav­de en helt an­den op­vækst. Ind­sam­lin­gen gik over al for­vent­ning, og vi måt­te ha­ve en last­bil til at hen­te alt det tøj og le­ge­tøj, der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.