Da kri­gen kom til man­da­rin­lun­den

BT - - KULTUR -

FILM

’ Man­da­ri­ner’ ANTIKRIGSFILM **** **

kri­gens me­nings­løs­hed, men når man ser på ver­den om­kring os, fi ndes der næp­pe nok.

I oscar­no­mi­ne­re­de, ge­or­gi­ske ’ Man­da­ri­ner’ er Ivo og Mar­gus na­bo­er i en lil­le bjerg­lands­by ved Sor­te­ha­vet, hvor abk­ha­ser­ne i 1992 kæm­per for at fri­gø­re sig fra Ge­or­gi­en. De gam­le mænd har in­gen in­ter­es­se i krig. De be­kym­rer sig om man­da­rin­hø­sten, men da en plud­se­lig krydsild eft er­la­der to sår­e­de fj en­der i bag­ha­ven, ta­ger Ivo sig af dem beg­ge, mens dræ­ben­de had vok­ser til sur­mu­len­de ac­cept og ufor­mu­le­ret ven­skab.

Kon­fl ik­ten er lo­kal, men te­ma­er­ne er uni­ver­sel­le. Og med en stil­le, sort og sørg- mo­dig hu­mor som et skjold mod ver­dens gal­skab bli­ver ’ Man­da­ri­ner’ en varm og nær fi lm med en trod­sig tro på en bed­re ver­den.

Kri­gen kan al­drig vin­des, men fre­den er for evigt tabt uden folk som Ivo, der in­si­ste­rer på at be­skyt­te frem­for at be­kri­ge.

Læs he­le anm. på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.