’’

BT - - KULTUR -

Li­ge­som Ste­ven Spi­el­berg, der selv har ud­valgt den nye in­struk­tør, la­der Co­lin Tre­vor­row sig ik­ke nø­jes med im­po­ne­ren­de spe­ci­a­l­eff ek­ter

Den slags men­ne­ske­lig thov­mod er selv­føl­ge­lig en rig­tig skidt idé. Bæ­stet bry­der ud, sik­ker­heds­sy­ste­met bry­der sam­men, og snart er det op til vi­den­skabs­kvin­den Clai­re ( Bry­ce Dal­las Howard) og den jern­hår­de eks- sol­dat Owen ( Chris Pratt) at red­de da­gen, de 20.000 stran­de­de gæ­ster og ik­ke mindst Clai­res to nevø­er Gray og Za­ck, der nu al­le er i over­hæn­gen­de fa­re for at bli­ve for­vand­let til di­no­fø­de.

I 1993 fi k Spi­el­berg os al­le til at ta­be un­der­kæ­ben af ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.