VID­STE DU AT…

BT - - KULTUR -

Kul­tin­struk­tør David Lynch

har truk­ket sig fra den nye ver­sion af tv- mester­vær­ket ’ Twin Pe­aks’. Lynch kun­ne an­gi­ve­ligt ik­ke få det bud­get el­ler den kunste­ri­ske fri­hed, han øn­ske­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.