Spæn­den­de an­ti- gangster­fi lm

BT - - KULTUR -

FILM

’ A Most Vi­o­lent Year’ THRIL­LER- DRA­MA **** **

ster, og han ta­ler som en gang­ster. Men Abel Mora­les ( ale­ne nav­net) er ba­re en am­bi­tiøs for­ret­nings­mand, der for­sø­ger at gø­re sig gæl­den­de i det nå­des­løst kor­rup­te og vol­de­li­ge New York Ci­ty i 1981.

J. C. Chand­lers fi lm ’ A Most Vi­o­lent Year’ er på man­ge må­der den om­vend­te ’ Good­fel­las’. Hver gang man så­le­des for­ven­ter, at Abel vil gri­be ’ gø­b­ben’ og nak­ke én el­ler an­den un­der­såt el­ler kon­kur­rent, væl­ger han i ste­det den hu­ma­ne vej.

Klas­sisk 70er- fi lm

Og selv når hans ben­zin- bu­si­ness er tvun­get helt i knæ af gust­ne kon­kur­ren­ter, og hans smuk­ke, men knap så po­li­tisk kor­rek­te hu­stru tig­ger ham om at bru­ge vold, ven­der Abel den an­den kind til.

’ A Most Vi­o­lent Year’ er fi lmet fl ot og tå­l­mo­digt som én af de klas­si­ske 70er- fi lm med Ge­ne Ha­ck­man el­ler De Niro. Og selv om vol­den er mini­mal, er spæn­din­gen i top.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.