EN FORTRYLLENDE REJ­SE TIL ITA­LI­EN

Kr. 6.195,-

BT - - TV - Pris pr. per­son i delt dob­belt­væ­rel­se

På den smuk­ke Amal­fikyst hæn­ger de char­me­ren­de lands­by­er på stej­le klip­pe­si­der, og ky­sten by­der på even­tyr­li­ge ud­sig­ter over det azur­blå hav. På den­ne rej­se kan du og­så op­le­ve den sag­noms­pund­ne og idyl­li­ske ø Capri og Axel Munt­hes vil­la, der er ind­be­gre­bet af skøn­hed. Der her­sker en helt an­den stem­ning i by­en Pom­pei, der en­gang blev be­gra­vet af aske fra vulka­nen Ves­uv – og vulka­nen la­der i øv­rigt sta­dig hø­re fra sig. Rej­sen går og­så til Na­po­li, der er et le­ven­de skat­kam­mer kul­tu­relt og hi­sto­risk, og i Rom kan du glæ­de dig til at se en ræk­ke af de stør­ste hig­hlights. Vi har dansk rej­se­le­der med på rej­sen og har spæn­den­de ud­flug­ter, mor­gen­mad og 6 x af­tens­mad in­klu­de­ret. 8 da­ge. Af­rej­se fra Kø­ben­havn og Bil­lund på ud­valg­te da­ge i ju­ni, juli, au­gust, sep­tem­ber og ok­to­ber 2015. Se he­le pro­gram­met og book rej­sen på bts­hop. dk/ amal­fiky­sten el­ler kon­takt Ris­skov Tra­vel Part­ner på 7022 6600 Husk at op­ly­se ko­den Ber­ling­s­ke Me­dia for at få det­te til­bud ko­den Ber­ling­s­ke Me­dia for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.