’’

BT - - EM- KVAL.- KAMP - Mikkel Bi­s­choff

Der er lidt for man­ge hu­mør­spil­le­re på det ser­bi­ske hold

ven­skabs­kamp mod Aser­ba­jds­jan. De har man­ge sto­re, stær­ke spil­le­re, der er dyg­ti­ge i luftrum­met. Ek­sem­pel­vis Iva­novic. Dan­mark ind­kas­se­re­de ét mål mod Mon­te­ne­gro ef­ter en død­bold, så Dan­mark skal væ­re kon­cen­tre­re­de, for

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.