DE KAN VIN­DE C

Eks­per­tens bud på fa­vo­rit­ter­ne til det sy­dam

BT - - COPA AMERICA 2015 - DE KAN VIN­DE Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk Uru­gu­ay

Pe­ter Arn­holdt er fre­elan­ce- scout og skri­bent med bopæl i Bra­si­li­en. Eks­pert i bra­si­li­ansk fod­bold. Her er hans bud på Co­pa­fa­vo­rit­ter­ne.

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

URU­GU­AY TROR JEG

De vin­der 5- 0 over Bo­li­via i en test­kamp, og spil­ler dem ud af ba­nen. Her vir­ke­de Di Maria mo­ti­ve­ret for at vi­se sig frem, eft er han har spil­let dår­ligt i sæ­so­nen i år. De var end­da uden Mes­si, Te­vez og Ma­s­che­ra­no, som er kom­met til­ba­ge nu. Kan de fi nde sam­men og stå for pres­set som fa­vo­rit­hold, og kan for­sva­ret stå sin prø­ve, så vin­der de. Ar­gen­ti­na har for­re­sten ik­ke vun­det Co­pa Ame­ri­ca si­den 1993.

op­pe i åre­ne. Det skal væ­re nu. De er på hjem­me­ba­ne, og har den­ne hur­ti­ge Bi­el­sa- in­spi­re­ret spil­lestil. De bli­ver spæn­den­de at føl­ge. Jeg tror på dem i fi na­len.

ik­ke på. Su­a­rez har ka­ran­tæ­ne og For­lan er gå­et på pen­sion. Der­for er Ca­va­ni ale­ne, og det bli­ver svært. Men de er out­si­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.