’’

BT - - COPA AMERICA 2015 - Lio­nel Mes­si

Den­ne ar­gen­tin­ske ge­ne­ra­tion for­ven­ter at vin­de, og vi ved, vi er fa­vo­rit­ter

Net­op Lio­nel Mes­si mang­ler end­nu at vin­de et stort in­ter­na­tio­nalt tro­fæ, og den ar­gen­tin­ske an­fø­rer in­si­ste­rer på at va­ske VM- skuff el­sen fra i fj or væk, hvor Ar­gen­ti­na tab­te til Tys­kland i fi na­len.

» Den­ne ar­gen­tin­ske ge­ne­ra­tion for­ven­ter at vin­de, og vi ved, vi er fa­vo­rit­ter. Vi fortje­ner det - især eft er VM sid­ste år, « si­ger han til et pres­se­mø­de iføl­ge AS.

Lio­nel Mes­si har haft den per­fek­te op­takt til Co­pa Ame­ri­ca eft er at ha­ve hjem­ført en le­gen­da­risk ’ tre­b­le’ med FC Bar­ce­lo­na.

I går kom den højt­fl yven­de trold­mand så ned på jor­den igen, da Mes­si fi k af­vist sin ap­pel i en sag om skat­tes­nyd for over 30 mil­li­o­ner kro­ner. Der­med skal den lil­le ar­gen­ti­ner for ret­ten.

Ar­gen­ti­na mø­der Pa­ragu­ay i de- r e s før­ste grup­pe­kamp på lør­dag. Skat­tesa­gen bli­ver ved med at for­føl­ge Lio­nel Mes­si. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.