CO­PA’EN

Me­ri­kan­ske mester­skab

BT - - CHILE - Bra­si­li­en

TORS­DAG 11. JU­NI 2015

BRA­SI­LI­EN KOM­MER TIL

at spil­le på kon­tr­a­spil­let. De slog Ar­gen­ti­na 3- 0 tid­li­ge­re på året i en træ­nings­kamp, hvor de stil­le­de sig ned på ba­nen og send­te de­res hur­ti­ge spil­le­re af sted. Så der er be­stemt mu­lig­he­der. Bra­si­li­en får det pro­blem, at de skal mø­de Ar­gen­ti­na i se­mi­fi na­len, og der ta­ber de. Fol

ket for­ven­ter,

de kan gå langt, så der er pres på træ­ner Dun­ga. Man si­ger, at hol­det har en ’ Ney­mar- de­pen­den­cia’. De vandt godt nok 2- 0 se­ne­st i en test­kamp over Bo­li­via uden Ney­mar, men da de in­tet hav­de skabt eft er ty ve mi­nut­ter, be­gynd­te pu­bli­kum at pift e. Cou­tin­ho red­de­de dem dog, men de spil­le­de ik­ke godt. De har få­et Die­go Tar­del­li ind som 9’ er i ste­det for Fred, som har go­de løb og er me­get be­væ­ge­lig. De mang­ler til gen­gæld Oscar, men der kan Cou­tin­ho ta­ge over. Men de får det svært over for hold, der selv står lavt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.