FTER ØJEN­BRYN

Hæv­der den ano­ny­me prof- ryt­ter The Secret Pro i sin se­ne­ste blog.

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 11. JU­NI 2015 men­te­re på The Secret Pros do­pin­gind­hyl­le­de spe­ku­la­tio­ner.

» Det var et Giro d’Ita­lia, hvor vi bød op til dans, men de an­dre vil­le åben­bart ik­ke væ­re med. Asta­nas ryt­te­re var ba­re klar, da de kom til Giro­en. det var et løb, vi hav- de in­ve­ste­ret tungt i med tre høj­de­træ­nings­lej­re, « for­tæl­ler Baldwin, der hel­ler ik­ke ser no­get mær­ke­ligt i en ryt­ter som Mi­kel Lan­das ko­me­t­ag­ti­ge gen­nem­brud.

» Lan­da over­ra­ske­de de fl este, men han er en af de ryt­te­re, der har ven­tet på sit gen­nem­brud og som greb chan­cen, da den bød sig. Fa­bio Aru hav­de et præ­sta­tions­dyk un­der­vejs i lø­bet på grund af for­dø­jel­ses­pro­ble­mer, men kom stærkt igen mod slut­nin­gen, « po­in­te­r­es det fra Asta­na- lej­ren.

Lør­dag skal Jakob Fugl- sang i il­den eft er at ha­ve væ­ret på høj­de­træ­nings­lejr med Tour- brut­to­trup­pen. Den 30- åri­ge dan­sker skal for­sø­ge at for­bed­re sin tred­je­plads i Schweiz Rundt i 2010 og Fuglsang har kap­ta­jnka­sket­ten på, når lø­bet sky­des i gang med en 5 km lang pro­log.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.