Bouhan­ni ba­re bedst – igen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SPRINTERSEJR Flem­m­ing Brandt flb@ spor­ten. dk

Den fran­ske sprin­ter Na­cer Bouhan­ni tog i går sin an­den eta­pe­sejr i eta­pe­lø­bet Cri­te­ri­um du Dauphiné.

Bouhan­ni,

som og­så vandt man­da­gens an­den eta­pe, skød ui­mod­ståe­ligt frem til sidst i Si­ste­ron ef­ter den 228 ki­lo­me­ter lan­ge eta­pe. Co­fi­dis­ryt­te­ren vandt for­an Jonas Van­ge­ne­ch­ten, IAM Cycling, og Luka Mez­gec, Gi­ant- Shi­ma­no.

Et tid­ligt ud­brud med Mar­ti­jn Keizer, Lot­toNL- Jum­bo, og Tosh Van der San­de, Lotto- Sou­dal, blev neut­ra­li­se­ret med 12 ki­lo­me­ter til­ba­ge, men her­ef­ter blev der stuk­ket i høj­re og ven­stre, og det var kun med om­kring halvan­den ki­lo­me­ter igen, at ryt­ter­ne blev sam­let til den mas­ses­purt, som Bouhan­ni tog sig af i su­veræn stil. Det var hans fem­te sejr i den­ne sæ­son, og han kø­rer igen ud i den grøn­ne po­int­trø­je på da­gens eta­pe.

Det ske­te in­gen æn­drin­ger i det sam­le­de klas­se­ment. Her er det sta­dig BMC- ryt­te­ren Ro­han Den­nis, der fø­rer for­an hold­kam­me­ra­ten Tejay van Gar­de­ren. For­hånds­fa­vo­rit­ten, Asta­nas re­ge­ren­de Tour de Fran­ce- vin­der, Vin­cen­zo Ni­ba­li, er dog kun fi­re se­kun­der ef­ter på fjer­de­plad­sen, før lø­bet går ind i sin af­gø­ren­de fa­se med fi­re bjer­ge­ta­per.

I dag går tu­ren 161 ki­lo­me­ter fra Dig­ne- les- Bains til Pra Loup – en eta­pe, der er iden­tisk med 17. eta­pe af årets Tour de Fran­ce.

Na­cer Bouhan­ni i den grøn­ne po­int­trø­je tog sin an­den eta­pe­sejr i Cri­te­ri­um de Dauphiné. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.