DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEN­SKABS­KAMP, KLOK­KEN 18: 00 SVE­RI­GE U21 TA­BER IK­KE KAM­PEN

Nat­ten til fre­dag dansk tid be­gyn­der Co­pa Ame­ri­ca, der er sy­da­me­ri­ka­ner­nes pen­dant til fod­bold- EM med åb­nings­kam­pen mel­lem vær­ter­ne fra Chile og Ecu­a­dor.

Vi­ce- ver­dens­me­stre­ne fra Ar­gen­ti­na har ik­ke vun­det Co­pa Ame­ri­ca- tit­len i de se­ne­ste syv for­søg, men skal man tro book­ma­ker­ne den­ne gang, så bli­ver det Ar­gen­ti­na, der lø­ber med tro­fæ­et.

Dan­ske Spil er så­le­des blandt de mar­keds­le­den­de med 3,00 på ar­gen­ti­ner­ne, med Bra­si­li­en i 4,25 som førsteud­for­drer.

» Vi tror, at det i år bli­ver Ar­gen­ti­nas tur til at vin­de Co­pa Ame­ri­ca. Lio­nel Mes­si har vir­ke­lig ramt top­for­men i det ret­te øje­blik. Kan den lil­le ar­gen­tin­ske trold­mand over­fø­re blot no­get af det ni­veau, han på det sid­ste har vist for FC Bar­ce­lo­na, så ven­ter der Ar­gen­ti­na en stor slut­run­de, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.