1,60

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ind­til på lør­dag har EM- kva­li­fi ka­tio­nen før­ste pri­o­ri­tet hos Dan­mark, hvor­for Jess Thorup til den­ne træ­nings­kamp må und­væ­re Vik­tor Fischer, Yus­suf Poul­sen, An­dreas Christensen og Jan­nik Vestergaard ud­over Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, og selv om trup­pen er ri­me­ligt bred, så gør det i sa­gens na­tur ondt for Dan­mark U21 at måt­te und­væ­re så man­ge pro­fi ler. Hos Sve­ri­ge U21 er det kun Isaac The­lin, som ik­ke er med af de bed­re spil­le­re, og der­for er det svært at se, at sven­sker­ne li­ge­frem skal væ­re un­der­tip­pe­de i det­te op­gør imod det dan­ske U21- mand­skab.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.