1,83

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ja­pan ta­ger al­tid si­ne ven­skabs­kam­pe på eget græs me­get se­ri­øst. Si­den eft er­å­ret 2010 har man vun­det 18 af 23 ven­skabs­kam­pe på hjem­me­ba­ne, og to af de i alt tre ne­der­lag er kom­met mod Uru­gu­ay, der trods alt må si­ges at væ­re i den bed­re en­de af ska­la­en. Det lug­ter af end­nu en sejr mod et irakisk hold, der ik­ke spil­ler land­skamp af be­ty dning før til sep­tem­ber og som til kam­pen her mang­ler fl ere bæ­ren­de kræft er, blandt an­det lands­hold­stop­sco­rer Yo­u­nis Ma­h­moud og for­svars­ge­ne­ral Ah­mad Kha­laf. Over­le­gen hjem­me­sejr i ven­te.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.