2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Spa­ni­er­ne har set uskar­pe ud i de sid­ste tre ven­skabs­kam­pe, der al­le er tabt uden en ene­ste spansk scor­ing. Selv­om Frank­rig, Tys­kland og Hol­land hol­der no­get hø­je­re ni­veau end Cos­ta Ri­ca, skal man ik­ke for­ven­te et spansk hold med fuld tæn­ding på. 13 af spil­ler­ne fra Re­al Madrid, At­le­ti­co Madrid og Bar­ce­lo­na har haft en ufat­te­ligt lang sæ­son og mø­der næp­pe spe­ci­elt mo­ti­ve­re­de op, mens costa­ri­ca­ner­ne trods alt vi­ste stor­slå­e­de tak­ter ved VM- slut­run­den i Bra­si­li­en og kun tab­te 0- 1 til Co­lom­bia sid­ste we­e­kend.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.