Al­ter­na­tiv Al­li­an­ce

BT - - DEBAT -

Det ser ud til, at fol­ke­tings­val­get bli­ver af­gjort af stem­me­van­drin­ger­ne på yder­fl øje­ne, hvor små par­ti­er gi­ver ra­di­ka­le bud på, hvor­dan sam­fun­det kun­ne ind­ret­tes helt an­der­le­des. (...) Li­be­ral Al­li­an­ce og Al­ter­na­ti­vet vil for­ny den må­de, po­li­tik tæn­kes og prak­ti­se­res. De er ud­tryk for et op­gør med den nød­ven­dig­he­dens po­li­tik, som er fæl­lesnæv­ner for det po­li­ti­ske klump­spil i mid­ten af dansk po­li­tik.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.