Ud over ram­pen

BT - - NYHEDER -

Thor­ning vin­der me­get på sin at­ti­tu­de, men hun ta­ber og­så no­get. Hun ud­strå­ler over­skud og ba­lan­ce, men bi­der og­så ef­fek­tivt fra sig, når det gæl­der. Hun ba­lan­ce­rer of­te på en kniv­sæg mel­lem of­fen­siv og lidt for ag­gres­siv, f. eks. da hun un­der en skat­te­de­bat si­ger til Løk­ke: ’ Det var jo fint, I fik ta­get jer sam­men til at for­hand­le skat.’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.