Styr på sa­ger­ne

BT - - NYHEDER -

Er det dig el­ler mig, der har la­vet bud­get­loven, lød det fi­re­fem gan­ge fra Thor­ning, som af­kræ­ve­de Løk­ke et svar på, hvem der hav­de få­et styr på kom­mu­ner­nes øko­no­mi. Det var ef­fek­tivt. Det er og­så før­ste gang, vi har set Thor­ning for al­vor stil­le Løk­ke til an­svar for Dansk Fol­ke­par­tis løf­ter for - iføl­ge S - 70 mia. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.