Tro­vær­dig

BT - - NYHEDER -

Thor­nings at­ti­tu­de løf­ter sim­pelt­hen hen­des tro­vær­dig­hed. Der­for kan hun og­så slip­pe af sted med kom­men­ta­rer som ’ Der er jo ik­ke no­gen, der tror på, at I er me­re grøn­ne end os.’ Men den fik og­så li­ge lidt for me­get pe­dal et par gan­ge, hvor hun mi­ste­de sym­pa­tien.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.