Over­be­vi­ste tviv­le­re

BT - - NYHEDER -

Thor­ning kom­mu­ni­ke­rer me­get klart og ty­de­ligt, men man får hel­ler ik­ke så me­get spon­tant. Hun bli­ver på bud­ska­bet, al­tid. Det vir­ker be­vi­se­ligt på nog­le tviv­le­re, men det ir­ri­te­rer til gen­gæld og­så an­dre. Men hun vin­der me­get på at frem­stå som en vin­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.