Da­gens me­nings­må­ling

BT - - NYHEDER -

Ber­ling­s­ke Ba­ro­me­ter er det væg­te­de gen­nem­snit af fle­re in­sti­tut­ters må­lin­ger. Læs me­re om me­nings­må­lin­gen: www. po­li­ti­ko. dk/ ba­ro­me­te­ret

EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger var på plads un­der Fol­ke­mø­det i går. Her sid­der hun på plæ­nen på Cir­kus­plad­sen og ap­plau­de­rer sin ef­ter­føl­ger som for­mand for De Ra­di­ka­le Mor­ten Øster­gaard un­der hans ta­le. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.