Grøn­lands tid­li­ge­re re­ge­rings­chef meldt til po­li­ti­et

BT - - NYHEDER - Aleqa Ham­mond. Bent Høj­gaard Sø­ren­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Jens Nør­gaard Lar­sen

UN­DER­SLÆB

Grøn­lands hidtil mest mar­kan­te for­ta­ler for løs­ri­vel­se Aleqa Ham­mond fra re­ge­rings­par­ti­et Si­umut er nu meldt til po­li­ti­et i Grøn­land for un­der­slæb. Det op­ly­ser Grøn­lands Ra­dio KNR og avi­sen Ser­mit­si­aq iføl­ge b. dk.

Det er fi­re bor­ge­re i Grøn­land, der har meldt den tid­li­ge­re lands­sty­re­for­mand og re­ge­rings­chef for over­træ­del­se af den

grøn­land­ske straf­fe- lov, kri­mi­nal­loven.

Bag­grun­den for an­mel­del­sen er, at Aleqa Ham­mond og fle­re fol­ke­valg­te, her­un­der tid­li­ge­re lands­sty­re­for­mand Kuupik Klei­st fra par­ti­et IA, iføl­ge re­vi­sions­fir­ma­et De­loit­te har misbrugt of­fent­ligt be­tro­e­de mid­ler i de­res em­beds­pe­ri­o­de.

En op­sigtsvæk­ken­de be­tænk­ning fra Landstin­gets re­vi­sions­ud­valg, der un­der­sø­ger sa­gen, har så­le­des af­dæk­ket, at den i dag 49- åri­ge Ham­mond stik mod reg­ler­ne til pri­va­te for­mål lån­te 204.000 kro­ner af Grøn­lands Land­kas­se, der sva­rer til den dan­ske statskas­se.

Og det er dob­belt så stort et be­løb, som der hidtil har væ­ret of­fent­ligt frem­me. Al­le pen­ge­ne er be­talt til­ba­ge til Land­skas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.