Carl Plums dom

BT - - NYHEDER - Maria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

TARZAN Tv- kok­ken Camilla Plums 26- åri­ge søn Carl Plum og en 23- årig ven må ger­ne hol­de dyr i frem­ti­den, selv om de i 2013 mis­hand­le­de og slag­te­de po­ny­en Tarzan på en strand og fil­me­de op­trin­net.

Sid­ste år blev Carl Plum og hans 23- åri­ge ven idømt 30 da­ges ube­tin­get fængsel for ger­nin­gen. By­ret­ten men­te dog ik­ke, at der var ri­si­ko for, at de to vil­le gen­ta­ge de­res hand­ling. Carl Plum og den 23- åri­ge mand blev der­for ik­ke fra­kendt ret­ten til at hol­de dyr.

Men den be­slut­ning var an­kla­ge­myn­dig­he­den dog ik­ke enig i, og dom­men blev der­for an­ket til lands­ret­ten, hvor den gik om i går, og lands­ret­tens dom faldt ud til Carl Plum og hans vens for­del, så by­ret­tens dom står ved magt.

På det­te pri­vat­fo­to ses Carl Plum og hans ven på vej til stran­den med po­ny­en Tarzan, som led dø­den ved slagt­ning sam­me af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.