’’

BT - - NYHEDER -

Jeg vil ha­ve nog­le bed­re po­li­ti­ke­re, der tør drop­pe ma­nuskrip­tet. Vi be­ta­ler trods alt de her men­ne­sker for at ha­ve me­nin­ger og for at for­sva­re de­res me­nin­ger til dø­den. Og hvis de ik­ke gør det, så bør vi fy­re dem

Adam Pri­ce, dra­ma­ti­ker og re­stau­ra­tør

Fo­to: David Leth Wil­li­ams

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.