Kø­ben­havn bedst for fa­mi­li­er

BT - - NYHEDER -

Sø­ge­ma­ski­nen Ho­tels. com har spurgt 4.000 dan­ske­re, sven­ske­re, fin­ner og nord­mænd, hvil­ken af de fi­re lan­des ho­ved­stæ­der, de sy­nes er mest fa­mi­lie­ven­lig. De tre før­ste pe­ger på de­res egen ho­ved­stad, men nord­mæn­de­ne sy­nes, Kø­ben­havn er bedst for fa­mi­li­er – og sam­let set scorer Kø­ben­havn flest po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.