Skyl­dig i drabs­for­søg

BT - - NYHEDER -

I au­gust sid­ste år for­søg­te en 42- årig so­ma­lisk mand at dræ­be sin eks­kæ­re­ste og de­res den­gang 16 må­ne­der gam­le søn med gen­tag­ne kniv­stik i hals og bryst­kas­se samt ved at tram­pe og spar­ke dem i ho­ve­d­et. I går fandt et enigt næv­nin­ge­ting ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg man­den skyl­dig i for­søg på mand­drab. Sa­gen fort­sæt­ter 22. ju­ni, hvor straf­fen skal ud­må­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.