Fængsel øger kri­mi­na­li­tet

BT - - NYHEDER -

Un­ge, som har væ­ret i fængsel i en tidlig al­der, har stør­re ri­si­ko for at be­gå no­get kri­mi­nelt se­ne­re i li­vet. Det kon­klu­de­rer et hold ame­ri­kan­ske for­ske­re iføl­ge Vi­den­skab. dk i et stu­die pu­bli­ce­ret i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift The Qu­ar­ter­ly Jour­nal of Eco­no­mi­cs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.