Den­gang Kim K. kun hav­de 856 ven­ner

BT - - NYHEDER -

I dag har re­a­li­ty­stjer­nen Kim Kar­das­hi­an over 35 mil­li­o­ner ’ føl­ge­re’ på In­s­ta­gram, 32 mil­li­o­ner på Twit­ter og li­ge så man­ge ven­ner på Fa­ce­book. Men så­dan har det ik­ke al­tid væ­ret. Så­le­des er Kims 2007-’ My Spa­ce’- si­de ( Fa­ce­books gam­le kon­kur­rent) nu duk­ket op. Her in­tro­du­ce­rer Kim sig så­le­des: ’ Jeg er en prin­ses­se. Og det er du ik­ke’. Og ’ Prin­ses­se Kim’ kun­ne pra­le med ba­re 856 ven­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.