’’

BT - - NYHEDER - Li­se Nytoft Berg­mann, bo­li­gø­ko­nom, Nor­dea Kre­dit

Vi og an­dre øko­no­mer er ble­vet ta­get lidt på sen­ge­kan­ten. De fær­re­ste hav­de nok reg­net med, at ren­ten vil­le sti­ge så vold­somt, som den har gjort

95,5 for lå­net uden af­drag. De hø­je­re ud­gift er be­ty­der, at der er fær­re pen­ge at kø­be hus for.

» Nye bo­lig­kø­be­re kan ik­ke læn­ge­re bli­ve kre­dit­god­kendt til et li­ge så stort be­løb. Her og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.