Ves­ta­ger i krig mod end­nu en gi­gant

BT - - NYHEDER -

Først var det Goog­le. Nu gæl­der det Ama­zon. EUs kon­kur­ren­ce­kom­mis­sær Mar­gret­he Ves­ta­ger vil åb­ne en un­der­sø­gel­se af Ama­zons di­stri­bu­tion af e- bø­ger for brud på EUs reg­ler. Hun vil bl. a. ha­ve un­der­søgt klau­su­ler, som be­ty­der, at ud­gi­ve­re er tvun­get til at in­for­me­re Ama­zon, hvis de bli­ver til­budt me­re favorable el­ler al­ter­na­ti­ve vil­kår, så sel­ska­bet der­med kan til­by­de li­ge så go­de vil­kår.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.