Så me­get be­ta­ler de klo­ge

BT - - NYHEDER -

De højt ud­dan­ne­de spe­ci­a­li­ster i den dan­ske me­di­ci­nal­bran­che kan gri­ne he­le vej­en ned i ban­ken, men sam­fun­det som hel­hed har grund til at smi­le med. En ana­ly­se fra bran­chen selv vi­ser nem­lig, at skat­te­be­ta­lin­ger fra me­di­ci­nal- og bi­o­tek­sel­ska­ber­ne i 2013 lan­de­de på 14,5 mia. kr. - for­delt på 5,6 mia. i sel­skabs­skat og 8,9 mia. i skat fra de an­sat­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.