Vi har re­kord- me­get på bank­bo­gen

BT - - NYHEDER -

Dan­sker­nes bank- ind­lån steg i april med 5.700 kr. per dan­sker, og vo­res gen­nem­snit­li­ge op­spa­ring lig­ger nu på 154.000 kr. per dan­sker. He­le 860 mia. kr. har dan­sker­ne i alt stå­en­de i ind­lån, og det er alt­så det hø­je­ste ni­veau no­gen­sin­de. Ak­tieud­byt­ter og over­sky­den­de skat i april har med­vir­ket til, at ban­kop­spa­rin­ger­ne er sendt op i al­le ti­ders re­kord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.