’ Jeg blev sim­pelt­he

72- åri­ge Est­her Wind tog sa­gen i egen hånd, da hun over­ra­ske­de en ind­brud­styv i sin lej­lig­hed. Ty­ven fik bank med sin egen kryk­ke og blev ja­get på flugt

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

FALD FRA ALTAN

» Jeg ved ik­ke, hvad der gik af mig. Jeg blev sim­pelt­hen så vred, da jeg så, at der stod en frem­med mand i min stue. «

Så­dan be­skri­ver 72- åri­ge Est­her Wind den epi­so­de ons­dag ef­ter­mid­dag, hvor hun over­ra­ske­de en 48- årig ind­brud­styv i sin lej­lig­hed på 3. sal i Gl. Jer­n­ba­ne­ga­de i Hor­sens.

Ty­ven hav­de brugt en svensk­nøg­le til at bry­de køk­ken­vin­du­et op. rer fra sy­ge­hu­set var smidt ud over det he­le. Jeg har nor­malt me­get or­den i mi­ne ting og sa­ger, så da jeg ser alt ro­det, bli­ver jeg sim­pelt­hen så gal, at jeg rå­ber til man­den: » Du bli­ver her. Du kom­mer kraf­te­de­me ik­ke ud. « Jeg ban­der el­lers me­get sjæl­dent, men li­ge der var jeg ba­re så vred, « si­ger Est­her Wind til BT.

Tu­mult i en­tre­en

Est­her Wind lå­ste promp­te sin en­tre­dør for at stop­pe ind­brud­sty­ven.

» Han skreg: ’ luk mig ud, luk mig ud’. Men han skul­le ik­ke slip­pe væk, der­for lå­ste jeg dø­ren. Jeg kun­ne ik­ke bå­de hol­de ham hen og rin­ge til po­li­ti­et. « ene kryk­ke og be­gynd­te at slå ham. Hun fik selv et slag over ven­stre øje af ty­ven. kun­ne ik­ke hol­de ham, og så faldt han ned. Jeg fik avis­bud­dets te­le­fon i hån­den, og så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.