’’

BT - - NYHEDER - Est­her Wind, 72 år

Han skreg: ’ luk mig ud, luk mig ud’. Men han skul­le ik­ke slip­pe væk, der­for lå­ste jeg dø­ren. Jeg kun­ne ik­ke bå­de hol­de ham hen og rin­ge til po­li­ti­et

» Skuf­fer­ne i køk­ke­net var re­vet ud, og de lå spredt ud på køk­kengul­vet. Skabs­dø­re­ne stod åb­ne, og al­le mi­ne pa­pi-

Der op­stod tu­mult i en­tre­en, da ty­ven prø­ve­de at slip­pe væk, og i for­bi­far­ten tog Est­her Wind man­dens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.