Ri­si­ke­rer selv

BT - - NYHEDER - Jonas Ve­ster jves@ bt. dk

FØLGERNE

Da 72- åri­ge Est­her Wind i går ef­ter­mid­dags over­ra­ske­de en no­get yn­gre ind­brud­styv i sin lej­lig­hed

i Hor­sens, vil­le hun i før­ste om­gang hol­de ty­ven hen, så po­li­ti­et kun­ne an­hol­de ham. Men da den 48- åri­ge mand prø­ve­de at flyg­te, op­stod der tu­mult, hvor den æl­dre kvin-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.