Søn­derjysk stor­ke­far åd sit eget af­kom

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

NA­TUR

Glæ­den var kort, da det fem­te og sid­ste æg klæk­ke­de i stor­ke­re­den i Sme­da­ger ved Aa­ben­raa ons­dag.

Al­le­re­de tors­dag var der ik­ke læn­ge­re fem le­ven­de stor­ke­un­ger i re­den, for­di han­stor­ken Tom­my hav­de gjort kort pro­ces.

Mens hunstor­ken An­ni­ka var væk, skub­be­de han den ene un­ge ud af re­den og åd en an­den un­ge. Det be­ret­ter TV Syd.

Selv om han­stor­kens frem­gangs­må­de vir­ker sær­de­les brutal, er den iføl­ge Stor­ke­ne. dk helt nor­mal. Det fo­re­går på den må­de, at hvis stor­ke­ne skøn­ner, at der ik­ke er fø­de nok i om­rå­det, el­ler at et par unger er sva­ge el­ler sy­ge, kan de ta­ge af­fæ­re, som det ske­te i Sme­da­ger.

Ons­dag glæ­de­de Mo­gens Lan­ge Pe­ter­sen fra Stor­ke­ne. dk sig over de fem stor­ke­un­ger i Sme­da­ger. Men han un­der­stre­ge­de i sam­me ån­de­d­rag, at me­get kun­ne gå galt.

Me­get kan ske

» Det er me­get flot kla­ret af stor­ke­for­æl­dre­ne at ud­ru­ge al­le fem æg. Men ar­me­ne er ik­ke helt i vej­ret, før vi kom­mer hen i juli. Først da ved vi, om al­le stor­ke­un­ger bli­ver fly­ve­fær­di­ge. Me­get kan ske in­den da, « sag­de han til hjem­mesi­den.

Jess Fre­de­rik­sen, for­mand for Stor­ke­ne. dk, til­fø­je­de:

» Vej­ret og fø­de­ud­bud­det er af­gø­ren­de for stor­ke­fa­mi­li­ens suc­ces. Li­ge nu er der mas­ser af fø­de, da der slås hø rundt om­kring på en­ge­ne ved stor­ke­re­den. Det­te gi­ver en del mus og mo­se­gri­se, som dog ik­ke er den ide­el­le fø­de for helt små stor­ke­un­ger. «

Sidst, der var fem­lin­ger i en søn­derjysk stor­ke­re­de, var til­ba­ge i 1993.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.